Povídky

Bílá loď

07.03.2011 17:47
Bílá loď   Jsem Basil Elton, strážce majáku na Severním mysu, kde přede mnou sloužili můj otec a děd. Šedý maják se tyčí daleko od pobřeží nad kluzkými, prudce se svažujícími skalami, které za odlivu vyčnívají nad hladinu a za přílivu jsou zaplaveny mořem. Po celé století pluly kolem...

Cosi v měsíčním světle

07.03.2011 17:46
Cosi v měsíčním světle       Morgan není žádný literát; vlastně ani neumí příliš souvisle hovořit anglicky. Proto si se slovy, jež napsal, lámu hlavu, třebaže se jiní smáli.   Toho večera, kdy se to stalo, byl sám. Náhle na něho přišlo neovladatelné nutkání psát, a tak...

Celephais

07.03.2011 17:46
Celephais Ve snu spatřil Kuranes město v údolí a za ním mořské pobřeží a zasněžený vrchol shlížející na moře a vesele pomalované galéry vyplouvající z přístavu ke vzdáleným krajům, kde se moře stýká s oblohou. Také ke svému jménu přišel Kuranes ve snu; když nesnil, jmenoval se docela jinak....

Ďábelský kněz

07.03.2011 17:45
Ďábelský kněz      Do podkrovní jizby mne uvedl zasmušilý, inteligentně vyhlížející muž ve střídmém oděvu a zarostlý ocelově šedým vousem, a takto ke mně hovořil:   "Ano, zde žil on -, ale neradím vám, abyste cokoli podnikal. vaše zvědavost vás činí nezodpovědným. My sem v...

DAGON

07.03.2011 17:44
DAGON   Píši tento text pod značným duševním tlakem, poněvadž od dnešního večera už mne nebude. Bez peněz a s vyčerpanou zásobou drogy jež mi jedině dovoluje snášet život, nedokážu už déle trpět tato muka; vrhnu se z okna této vížky na špinavou ulici pod ní. Neusuzujte z mé závislosti na...

DĚDICTVÍ PEABODYŮ

07.03.2011 17:43
DĚDICTVÍ PEABODYŮ  I  Svého praděda Asapha Peabodyho jsem nikdy neviděl, přestože mi bylo už pět let, když zemřel na svém velkém statku severovýchodně od města Wilbraham ve státě Massachusetts. Mám dětskou vzpomínku, jak jsme jednou byli na návštěvě, když stařec stonal; otec s matkou ...

Děs redhookské čtvrti

07.03.2011 17:40
Děs redhookské čtvrti Kolem nás existují mystéria zla i mystéria dobra; podle mého názoru žijeme a pohybujeme se v neznámém světě plném jeskyň a stínů, kde sídlí obyvatelé soumraku. Člověk se snad jednou vrátí na stezku vývoje; jsem přesvědčen, že strašlivá tradice ještě zcela nezanikla. Artur...

Historie Necronomiconu (Nástin)

07.03.2011 17:39
Historie Necronomiconu (Nástin)   Titul originálu je Al Azif. Slovo Azif používali Arabové pro označení nočního zvuku (vydávaného hmyzem), jejž pokládali za kvílení démonů. Sepsal jej Abdul Alhazred, šílený básník ze Sanna'a v Jeme-nu, který údajně žil v období umajjádských kalifů kolem...

Iranonovo hledání

07.03.2011 17:38
Iranonovo hledání Do žulového města Telothu dorazil mladík ověnčený révou; zlatý vlas se mu leskl myrhou a jeho purpurové roucho bylo rozedráno hložím hory Sidrak, jež se tyčí za starodávným kamenným mostem. Obyvatelé Telothu jsou zachmuření a neúprosní a přebývají v čtverhranných obydlích;...

Chrám

07.03.2011 17:38
Chrám   (Rukopis nalezený na pobřeží Yucatanu.)   Dne 20. srpna 1917 já, Karl Heinrich, hrabě von Altberg--Ehrenstein, nadporučík císařského německého námořnictva a velitel ponorky U-29, svěřuji tuto láhev a zprávu Atlantickému oceánu na místě mně neznámém, ale pravděpodobně kolem 20....
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>