Povídky

Polaris

07.03.2011 17:30
Polaris   Zlověstné světlo Polární hvězdy přichází do mého pokoje severním oknem. Září po celé ty dlouhé a prokleté hodiny temnoty. A na podzim, kdy severní vichr zuří a kvílí a rudolisté stromy v bažině si navzájem šeptají za úsvitu v bledém světle měsíčního srpku, sedím u okna a pozoruji...

Prokletý dům

07.03.2011 17:29
Prokletý dům I tu největší hrůzu doprovází většinou jistá ironie. Někdy zasahuje přímo do běhu událostí, zatímco jindy se projeví pouze v určitém vztahu k jejich náhodnému rozmístění mezi lidmi a místy. Tu druhou možnost mohu skvěle doložit případem ze starobylého města Providence, ve kterém na...

SLAVNOST

07.03.2011 17:28
SLAVNOST   Byl jsem daleko od domova a nacházel jsem se pod vlivem východního moře. V soumraku jsem slyšel, jak se oceán tříští o skály, a věděl jsem, že leží hned za kopcem, na němž se na pozadí jasnícího se nebe a prvních večerních hvězd svíjejí pokroucené vrby. A poněvadž jsem byl svými...

Proměna Juana Romera

07.03.2011 17:28
Proměna Juana Romera O událostech, k nimž došlo v Nortonově dole v noci z 18. na 19. října 1894, mě příliš netěší mluvit. Pouhý smysl pro povinnost vůči vědě mě nutí, abych si v posledních letech života vybavoval scény a události, které mi berou klid také tím, že je nedokáži přesně popsat. Ale...

Snové putování k neznámému Kadathu

07.03.2011 17:27
Snové putování k neznámému Kadathu Třikrát se Randolphu Carterovi zdálo o podivuhodném městě a třikrát byl stržen pryč, zatímco ještě otálel na vysoké terase nad ním. Zlatě a líbezně planulo v zapadajícím slunci, se zdmi, chrámy, sloupořadími a klenutými mosty z žilkovaného mramoru, se...

Sny v čarodějnickém domě

07.03.2011 17:26
Sny v čarodějnickém domě Zda sny vyvolaly horečku, nebo horečka vyvolala sny, Walter Gilman nevěděl. V pozadí všeho číhala ponurá, hnilobná hrůza starobylého města a plesnivého nesvatého podkroví, kde psal, studoval a zápolil s čísly a vzorci – pokud se právě nepřevaloval na úzké železné...

Strom

07.03.2011 17:23
Strom  Na svěže zeleném svahu hory Maenalus v Arkádii kolem trosek venkovského sídla se rozprostírá olivový háj. Hned u něj je hrobka, kdysi krásná, zdobená přeněžnými sochami, ale teď rozpadlá, stejně jako ten dům. Na jedné straně hrobky roste mimořádně mohutná a zvláštním způsobem...

STÍN NAD INNSMOUTHEM

07.03.2011 17:23
STÍN NAD INNSMOUTHEM  I    Během zimy 1927-28 prováděli pověření úředníci federální vlády nezvyklé a tajné vyšetřování určitých poměrů ve starém massachusettském přístavu Innsmouthu. Veřejnost se o tom poprvé dozvěděla v únoru, kdy proběhla řada razií a zatčení, následovaná...

Stříbrný klíč

07.03.2011 17:22
Stříbrný klíč Když bylo Randolphu Carterovi třicet, ztratil klíč od brány snů. Do té doby si vynahrazoval přízemnost života nočními výlety do podivných starobylých měst za hranicí prostoru a do líbezných neuvěřitelných zahradních zemí za moři éteru, ale jak na něm tvrdla slupka středního věku,...

Ulice

07.03.2011 17:20
Ulice   Jsou tací, kdo říkají, že věci a místa mají duši, a jsou jiní, kteří to popírají; netroufám si rozhodnout, kdo má pravdu, ale budu vám vyprávět o Ulici. Muži pevných zásad a čestní tuto Ulici utvářeli, ušlechtilí a nebojácní muži naší krve, kteří přišli z Požehnaných ostrovů na...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>