Povídky

SLADKÁ ERMENGARDA

29.06.2011 18:44
SLADKÁ ERMENGARDA aneb Srdce venkovské dívky (napsal Percy Prostomysl)   1. KAPITOLA PROSTÁ DÍVENKA Z VENKOVA Ermengarda Booranová byla sličná plavovlasá dcera Hirama Boorana, chudého, leč počestného farmáře a tajného vinopalníka z Prasetschkowa ve státě Vermont. Původně se jmenovala...

CO PŘINÁŠÍ LUNA

29.06.2011 18:43
CO PŘINÁŠÍ LUNA   Nenávidím lunu — hrozím se jí —, neboť když svítí na jisté povědomé a líbezné výjevy, někdy je mění ve scény nezná-mé a ohyzdné. Stalo se to jednoho přízračného léta, kdy luna zářila na starou zahradu, v níž jsem se procházel; jednoho přízračného léta plného omamných...

Paměť

09.06.2011 17:48
PAMĚŤ   V údolí Nís mdle svítí prokletý srpek měsíce a tenkými růžky proráží svému světlu cestu skrze smrtonosné listí mohutného upasového stromu. A v hlubinách údolí, kam světlo nedosahá, se pohybují stíny, jež nemají být spatřeny. Zdivočelý je porost na obou svazích, kde se výhonky...

NYARLATHOTEP

09.06.2011 17:48
NYARLATHOTEP   Nyarlathotep... plazivý chaos... jsem poslední... kdo bez hlasu promlouvá   Nevzpomínám si přesně, kdy to začalo, ale je to už několik měsíců. Všeobecné napětí, jež zavládlo, bylo hrozivé. K období politických a společenských zvratů se přidalo podivné a skličující...

Starý poděs

09.06.2011 17:46
STARÝ PODĚS   Smutný příběh, jak jej bez příprav vyprávěl Marcus Lollius, pro konzul galský   Sheehanova herna, krášlící jednu ze zapadlých uliček v srdci chicagské tovární čtvrti, není dvakrát pěkné místo. Její ovzduší, obtěžkané množstvím takových pachů, jaké snad mohl Coleridge...

VZPOMÍNÁNÍ NA DR. SAMUELA JOHNSONA

05.06.2011 17:09
VZPOMÍNÁNÍ NA DR. SAMUELA JOHNSONA   Sepsal ctihodný Humphrey Littlewit   Privilej vzpomínání, byť třebas nesouvislého či únavného, jest všeobecně vyhrazena těm nejvěkovitějším; právě skrze takové vzpomínky předávají se ovšem potomstvu začasto kuriózní dějinné události či...

Alchymista

07.03.2011 18:00
Alchymista Vysoko, jako koruna travnatého vrcholu klenoucího se pahorku, jehož svahy byly při úpatí porostlé pokroucenými stromy pralesa, stál starý zámek mých předků. Po staletí jeho vznešené cimbuří chmurně shlíželo na divoký a drsný venkov okolo, slouže jako domov a pevnost pyšnému rodu,...

Azathoth

07.03.2011 17:58
Azathoth   Když na svět dolehlo stáří a z mysli lidí vymizel úžas, když šedivá velkoměsta zvedala k zakouřené obloze vysoké, ponuré, ošklivé věže, v jejichž stínu se nedalo snít o slunci ani o jarních rozkvetlých loukách, když učenost svlékla ze Země její plášť krásy a básníci již zpívali...

Arthur Jermyn

07.03.2011 17:58
Arthur Jermyn   Život je ohavná věc a z pozadí za tím, co známe, prokukují démonické náznaky pravdy, které jej někdy činí ještě tisíckrát ohavnějším. Věda, již nyní tísnivá svými otřesnými odhaleními, bude možná jednou konečným zhoubcem našeho lidského druhu – jestliže jsme samostatným...

BEZEJMENNÉ MĚSTO

07.03.2011 17:57
BEZEJMENNÉ MĚSTO   Když jsem se přiblížil k bezejmennému městu, věděl jsem, že je prokleté. Cestoval jsem vyprahlým a strašným údolím v měsíčním světle a z dálky jsem je spatřil strašidelně trčet nad pískem, jako trčí kusy mrtvoly z nedbale vykopaného hrobu. Z věkovitých kamenů tohoto...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>