Povídky

Ti druzí bohové

07.03.2011 17:20
Ti druzí bohové   Na nejvyšším ze zemských vrcholů sídlí bohové Země a nestrpí, aby nějaký člověk řekl, že je spatřil. Kdysi obývali nižší vrcholky, avšak lidé z nížin stále zlézali skalnaté zasněžené svahy a zaháněli bohy do vyšších a vyšších hor, až nyní zbývá ta poslední. Když opustili...

V HORÁCH ŠÍLENSTVÍ

07.03.2011 17:19
V HORÁCH ŠÍLENSTVÍ   I. Jsem nucen promluvit, protože vědci se odmítli držet mé rady, aniž by věděli proč. Příčí se mé vůli, abych uváděl důvody kvůli nimž se stavím proti zamýšlenému vpádu do Antarktidy - představujícímu ohromnou honbu za zkamenělinami a masové vrtání a tavení prastarého...

Ve zdech Eryxu

07.03.2011 17:18
Ve zdech Eryxu Dřív než se pokusím odpočívat, uspořádám svoje poznámky a připravím zprávu, kterou musím podat. To, co jsem zjistil, je tak prosté a tak se liší od veškerých našich dosavadních zkušeností a poznatků, že musím líčit události velmi opatrně. V hlavním kosmickém přístavu Venuše jsem...

Věc na prahu

07.03.2011 17:16
VĚC NA PRAHU I Nemohu sice popřít, že jsem prohnal svému nejlepšímu příteli hlavou šest kulek, ale přesto doufám, že touto výpovědí dokážu, že nejsem vrah. Nejprve si všichni řeknou, že jsem zešílel že jsem šílenější než muž, kterého jsem zastřelil v cele Arkhamského sanatoria. Pak někteří...

VOLÁNÍ CTHULHU

07.03.2011 17:15
VOLÁNÍ CTHULHU   (Nalezeno mezi poznámkami zesnulého Francise Waylanda Thurstona z Bostonu)   I. Hrůza v hlíně   Mám za to, že tou nejmilosrdnější věcí na světě je neschopnost lidské mysli usouvztažnit veškerý svůj obsah. Žijeme na poklidném ostrůvku nevědomosti uprostřed černých...

Výzva z jiného světa

07.03.2011 17:14
Výzva z jiného světa   Mlhou rozostřené světlo safírových sluncí bylo stále silnější, a tak obrysy glóbu před ním zakolísaly a rozpustily se v čeřící chaos. Jeho sinalost, jeho pohyb a hudba, vše se mísilo s pohlcující mlhou, vybělovalo jej do plavě ocelové barvy a vlnivě jej...

Za stěnou spánku

07.03.2011 17:13
Za stěnou spánku Častokrát jsem si položil otázku, zda se většina lidí alespoň občas pozastaví nad nesmírným významem některých snů a nad tajemným světem, do něhož patří. Zatímco větší část našich nočních vizí jsou zřejmě pouze mdlé a fantastické odrazy našich zážitků z doby bdění - v rozporu...

Ze zapomnění

07.03.2011 17:12
Ze zapomnění   Když se mi nachýlily poslední dny a kruté žerty existence mě začínaly přivádět k šílenství podobně jak kapičky vody, které trýznitelé nechávají nekonečně dopadat na jedno místo oběti, zamiloval jsem si vábivé útočiště spánku. Ve svých snech jsem nalézal alespoň trochu...

Zvíře v jeskyni

07.03.2011 17:11
Zvíře v jeskyni  Hrozný závěr, který se postupně vnucoval mé zmatené a neochotné mysli, se nyní stal strašnou jistotou. Byl jsem ztracen, úplně, beznadějně ztracen v obrovitém bludišti Mamutí jeskyně. Ať jsem se obrátil kamkoli, v žádném směru nemohl můj namáhaný zrak zachytit žádný...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5