Povídky

Jak bylo zahlazeno město Sarnath

07.03.2011 17:37
Jak bylo zahlazeno město Sarnath V zemi, jež slove Mnar, nachází se veliké tiché jezero a žádná voda do něj neteče ani odtud nevytéká. Před deseti tisíci lety se na jeho břehu rozkládalo mocné město Sarnath, kterého však již není více. Vypravuje se, že v pradávných dobách, kdy svět byl mladý, ...

Kniha

07.03.2011 17:36
Kniha    Mé vzpomínky jsou velmi zmatené. Je dokonce značně pochybné, kde vůbec začínají; někdy totiž cítím, že se za mnou táhnou úděsné vidiny let, kdežto jindy se zdá, jako by přítomný okamžik byl osamělým bodem v šedém beztvarém nekonečnu. Nejsem si ani jist, jak sděluji toto...

Měsíční močál

07.03.2011 17:35
Měsíční močál Navždy mi zůstane utajeno, v jakých dalekých a hrůzostrašných končinách našel Denys Barry svůj konec. Byl jsem s ním tu poslední noc, kdy byl ještě mezi živými, a slyšel jsem jeho srdceryvné výkřiky, když se mu ta věc stala; venkovanům, ani policii, ani nikomu jinému v hrabství ...

Krysy ve zdech

07.03.2011 17:35
Krysy ve zdech Do Exham Priory jsem se nastěhoval 16. července 1923, jen co poslední řemeslník skončil práci. Rekonstrukce byla nesmírně obtížná, protože z opuštěné budovy převorství zbyly jen trosky podobné skořepině; nenechal jsem se však odradit žádnými náklady, vždyť to bývalo sídlo mých...

Nemesis

07.03.2011 17:34
Nemesis Ti, kteří se zabývají vyšetřováním tohoto případu, budou sotva vyvracet všeobecné přesvědčení, že Robert Blake byl zabit bleskem nebo že zemřel následkem elektrickým výbojem způsobeného těžkého nervového šoku. Okno, k němuž měl obrácenou tvář, sice nebylo rozbité, ale což příroda už...

Nepojmenovatelné

07.03.2011 17:33
Nepojmenovatelné   Byl podzimní den a schylovalo se k večeru, seděli jsme na starém arkhamském hřbitově na omšelém náhrobku ze 17. století a uvažovali o nepojmenovatelném. Hledě na obrovskou vrbu, která tu rostla, a jejíž kmen téměř pohltil starodávnou nečitelnou náhrobní desku, vyslovil...

On

07.03.2011 17:32
On Viděl jsem ho za bezesné noci, když jsem zoufale obcházel, abych si zachránil duši a obraznost. Můj příchod do New Yorku byl omylem; vždyť kde jsem hledal pronikavý úžas a inspiraci v hemživých bludištích starobylých uliček, které se do nekonečna proplétají od zapomenutých dvorů a náměstíček...

Pickmanův model

07.03.2011 17:31
Pickmanův model Není třeba, abyste mě považoval za blázna, Eliote spousta lidí má o mně horší mínění. Proč se neposmíváte Oliverovu dědečkovi za to, že se bojí nasednout do auta? Když nemám rád tu zatracenou podzemku, je to moje věc; stejně jsme se sem dostali taxíkem rychleji. Kdybychom jeli...

PES

07.03.2011 17:31
PES   V mých zmučených uších bez přestání zní přízračné třepetání a pleskání a vzdálený tichý štěkot jakoby nějakého obrovského psa. Není to sen - není to, obávám se, ani šílenství; stalo se už totiž příliš mnoho na to, abych ještě měl tyto milosrdné pochybnosti. St. John je zohavená...

Potomek

07.03.2011 17:30
Potomek   Píši na smrtelném loži, jak mi řekl lékař, a mou nejhrůznější obavou je, aby se ten člověk nemýlil. Předpokládám, že se příští týden budu zdát pohřben, ale... V Londýně je muž, který kříčí, když zazní kostelní zvony. Žije docela sám se svou mourovatou kočkou v Gray's Innu a lidé...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>