Lovecraftova tvorba

03.03.2011 15:09

 

Raná tvorba

* The Alchemist - Alchymista

* The Beast in the Cave - Zvíře v jeskyni

* Gone - but Whither?

* The Haunted House

* Ex oblivione - Ex oblivione někdy překládáno jako Ze zapomění

* John, the Detective

* The Little Glass Bottle

* The Mysterious Ship

* The Mystery of the Grave-Yard or A Dead Man’s Revenge

* The Noble Eavesdropper

* The Picture

* The Secret Cave, or John Lees Adventure

  

Povídky

* The Tomb - Hrobka

* Dagon - Dagon

* A Reminiscence of Dr. Samuel Johnson – Vzpomínání na doktora Samuela Johnsona

* Polaris  - Polaris

* The Mystery of Murdon Grange

* Beyond the Wall of Sleep - Za stěnou spánku

* Memory - Paměť

* Old Bugs – Starý poděs

* The Transition of Juan Romero – Přeměna Juana Romera

* White ship - Bílá loď

* The Doom That Came to Sarnath - Jak bylo zahlazeno město Sarnath

* The Statement of Randolph Carter - Výpověď Randolpha Cartera

* The Street - Ulice

* Sweet Ermengarde or the Heart of a Country Girl - Sladká Ermengarda

* The Terrible Old Man - Hrůzný stařec

* The Tree - Strom

* The Cats of Ulthar – Ultharské kočky

* The Temple - Chrám

* Facts Concerning the Late Arthur Jermyn and His Family – Fakta ohledně zesnulého A. Jernyma a jeho rodiny

* Celephais - Celephais

* From Beyond - Z neznámého světa

* Nyarlathotep - Nyarlathotep

* The Picture in the House – Rytina, Obrázek v domě

* Life and Death

* The nameless city - Bezejmenné město

* The Quest of Iranon - Iranovo hledání

* The Moon-Bog - Měsíční močál

* Outsider – Divák, vyděděnec

* The Other Gods - Ti Druzí bohové

* Herbert West-Reanimator  - Herbert West-Reanimator

* The Music of Erich Zann - Hudba Ericha Zanna

* Hypnos - Hypnos

* What the Moon Brings - Co přináší luna

* Azathoth Fragment – Azathoth fragment

* The Hound - Pes někdy předkládáno jako Slídič

* The Lurking Fear - Číhající děs

* The Rats in the Walls - Krysy ve zdech

* The Unnamable - Nepojmenovatelné

* The Festival - Slavnost

* The Shunned House – Prokletý dům

* The Horror at Red Hook - Hrůza v Red Hook

* He - On

* In the Vault – V hrobce

* The Cold Air - Chladný vzduch

* Call of Cthulhu - Volání Cthulhu

* Pickman’s Model -  Pickmanův model

* The Dream-Quest of Unknown Kadath - Snové putování k neznámému Kadathu

* The Silver Key - Stříbrný klíč

* The Strange High House in the Mist – Podivný dům vysoko v mlze

* The Case of Charles Dexter Ward - Případ Charlese Dextera Warda

* The Color Out Of Space - Barva z kosmu

* The Descendant - Potomek

* History of the Necronomicon - Historie Necronomiconu nástin

* The Very Old Folk

* The Dunwich Horror – Dunwichská hrůza

* Ibid

* The Whisperer in Darkness - Šepot ve tmě

* At the moutains of madness - V horách Šílenství

* Shadow over Innsmouth - Stíny nad Innsmouthem

* The Dreams in the Witch House - Sny v čarodějnickém domě

* The Evil Clergyman Letter extract

* The Thing on the Doorstep - Věc na prahu

* The Book - Kniha Fragment

* Shadow out of time - Stín z hlubin času

* The Haunter of the Dark – Přízrak temnoty

*The Thing in the Moonlight – Cosi v měsíčním světle

 

Ve spolupráci

* The Battle That Ended the Century

* The Challenge from Beyond - Výzva z jiného světa

* Collapsing Cosmoses

* The Crawling Chaos

* The Curse of Yig

* The Diary of Alonzo Typer

* The Disinterment

* The Electric Executioner

* The Green Meadow

* The Horror at Martin's Beach

* The Horror in the Burying-Ground

* The Horror in the Museum

* In the Walls of Eryx – Ve zdech Eryxu

* The Last Test

* The Lurker at the Threshold

* The Man of Stone

* Medusa's Coil

* The Mound

* The Night Ocean

* Out of the Aeons

* Poetry and the Gods – Poezie a bohové

* Through the Gates of the Silver Key

* Till A’the Seas

* The Trap

* The Tree on the Hill

* Two Black Bottles

* Under the Pyramids or Imprisoned with the Pharaohs - Uvězněn s faraony

* Winged Death

* Ashes

*Deaf, Dumb, and Blind

*The Ghost Eater

*The Hoard of the Wizard-Beast

*The Loved Dead

*The Slaying of the Monster

 

 

Lovecraftova tvorba

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek